От 01 до 10 юни 2021г. в логопедичния кабинет на Образователен център “Лекси” ще се извършва безплатна консултация. Всички въпроси и притеснения можете да споделите с нас и да ги обсъдим. Ще обърнем внимание на езиковото развитие и на звукопроизношението на деца над 3;6 годишна възраст.

Ако детето Ви не може да образува изречения от 3 думи. Не разбира и не изпълнява прости инструкции.Във възрастта 4-7г. има липсващи звукове или такива, които ги заменя, пропуска или изопачава

  • говори като бебе
  • не може да произнася правилно, пропуска или заменя: К-Г, Т-Д, Ф-В / до 3г/; С-З-Ц, Ш-Ж-Ч /4.6/, Р-Л /5.5/;
  • опростява, заменя или пропуска срички в думи;
  • неправилно подрежда думите в изречение, изпуска малки думи (предлози, частици)
  • заеква, говори твърде бързо или бавно и с него е трудно да се общува;
  • не употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време;
  • не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията
  • не се ориентира в посоките горе-долу, ляво-дясно;
  • не познава цветовете;
  • не може да брои в прав и обратен ред до 10;

Необходимо е предварително записване.