От 01 до 15 септември 2021г. в логопедичния кабинет на Образователен център „Лекси“ ще се извършва безплатно логопедично обследване. Всички въпроси и притеснения можете да споделите с нас и да ги обсъдим. Ще обърнем внимание на езиковото развитие и на звукопроизношението на деца над 3;6 годишна възраст.

 • ако детето Ви не може да образува изречения от 3 думи;
 • не разбира и не изпълнява прости инструкции;
 • във възрастта 4-7г. има липсващи звукове или такива, които ги заменя, пропуска или изопачава;
 • говори като бебе
 • не може да произнася правилно, пропуска или заменя: К-Г, Т-Д, Ф-В / до 3г/; С-З-Ц, Ш-Ж-Ч /4.6/, Р-Л /5.5/;
 • опростява, заменя или пропуска срички в думи;
 • неправилно подрежда думите в изречение, изпуска малки думи (предлози, частици)
 • заеква, говори твърде бързо или бавно и с него е трудно да се общува;
 • не употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време;
 • не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията
 • не се ориентира в посоките горе-долу, ляво-дясно;
 • не познава цветовете;
 • не може да брои в прав и обратен ред до 10.

Необходимо е предварително записване на телефон: 0989778138.