fbpx

Група за деца със СОП

В доверена, защитена и позитивна среда, ние предлагаме подпомагащи игри и занимания за деца със специални образователни потребности.

· Игри за развитие на комуникативните умения, общуване с другите и със заобикалящия свят
·  Алтернативни методи за развитие на вниманието, паметта, мисленето
·  Творчески занимания на тема, съобразена с възрастта и интересите на децата  – арт занимания и трудотерапия, музикални и танцови занимания

Целева група:
Деца в предучилищна и начална училищна възраст със СОП
 Нашата цел:
· Конструктивно изразяване на емоциите.
· Развиване  способностите и силните страни на детето, така че то да се докосне до успеха си и да разбера колко е талантливо и креативно.
· Развиване, подобряване на поведенчески умения, нужни за ежедневното общуване с връстниците
·  Опознаване света на емоциите, социалните правила
Това е мястото, където акцентът се поставя върху възможностите, потенциала и силните страни на детето, така че то да се чувства прието, подкрепено и уверено.
Занятията са групови и се водят от логопед и психолог.