fbpx

Логопед

В забързаното си ежедневие все по-малко внимание обръщаме на „дребните и незначителни грешки” в говора. Може би ни харесва „френското р”. Дайте възможност на детето си да говори правилно! Това ще му помогне не само в общуването и пълноценното възприемането на околния свят, но и ще му даде сигурен старт и самочувствие в училище и предстоящето му развитие.

В кабинета се извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна и начална училищна възраст:

  • нарушения на артикулацията /произнасянето/ на звуковете, най-често с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, изопачаване на звукове, пропуски, замени /дислалия/
  • нарушение на темпа и ритъма на речта /заекване, запъване/
  • езикови нарушения /дисфазия на развитието/
  • гласови нарушения /дисфония/
  • специфични обучителни трудности при овладяване на писането, четенето и смятането /дислексия/
  • различни по степен езиково-говорни нарушения при детска церебрална парализа
  • езикови нарушения при интелектуална недостатъчност
  • нарушения на тембъра и артикулацията вследствие на вродени цепки на небцето /ринолалия/