За да може да концентрира своето внимание, да запомни нужното и да отхвърли второстепенното, детето трябва да се научи да задържа мисленето си върху думите. С подходящи упражнения-игри всяко дете има възможност в индивидуални сесии да изследва своята памет и[…]